Child Safe Friendly Tourism

ประชาสัมพันธ์

15
พ.ย.
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 6 - 14 มกราคม 2566 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่